Техника


Услуги

- кладенци и сонди : Извършваме изкопаване на кладенци и сонди с диаметър от 100мм. до 1000мм. и дълбочина до 50 м. Разполагаме с машина, която ни позволява да работим в райони, в които няма ел. захранване.

- пилоти и укрепване: Пилотите се правят с цел строене в местности с пресечен релеф, в почви с малка носеща способност.

- дренажни шахти и септични ями: Изкопаваме и изграждаме септични ями и шахти за битови отпадъчни води и утайки.