Техника


Дренажни шахти и септични ями

Изкопаваме и изграждаме септични ями и шахти за битови отпадъчни води и утайки.