Техника


Пилоти и укрепване

Пилотите се правят с цел строене в местности с пресечен релеф, в почви с малка носеща способност.